Afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving openbaar

2024-04-12 Siene Swinkels

Afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving openbaar

Waar kun je op basis van het water- en bodemsysteem goed bouwen? Op welke plekken moet je rekening houden met condities vanuit slappe bodems en overstromingsrisico? Het afwegingskader geeft inzicht in de condities en eventuele uitdagingen van beoogde ontwikkellocaties. Daarmee geeft het handvatten voor hoe te ontwikkelen en geeft het kader inzicht in waar water en Bodem echt sturend kan worden.

Wij vanuit HKV lijn in water, Defacto Urbanism en TAUW Nederland hebben het opstellen van het afwegingskader in samenwerking met en in opdracht van de ministeries van Rijkswaterstaat – Ministerie van IenW en BZK begeleid. Het proces is gevoed door een heleboel deskundigheid uit het hele land. Een zeer nuttige bijdrage aan de versnelling op klimaatbestendig bouwen. En een heel mooi project!

Bekijk de kaarten op: https://lnkd.in/ezap5rrx

 

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: