Water and soil as a steering principle included in the draft spatial planning memorandum (Voorontwerp Nota Ruimte) for the Netherlands 2050.

The planning memorandum defines a spatial vision for the Netherlands in 2050 for three different ‘movements’: a new balance between agriculture and nature, a climate neutral and circular society, and strong cities, villages and regions. Together with experts from Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties and Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat we worked on the integration of the water and soil system as a guiding principle throughout the three movements, building on the ministerial advisory letter from 2022. This resulted in a map series per movement on the topics of water availability and quality, flood risk and water nuisance and soil conditions.

For the integration we also closely collaborated with FABRICations., PosadMaxwan strategy x design and Generation.Energy that developed the spatial visions per movement. We are looking forward to the next steps in the process towards a spatial vision for the Netherlands in 2050.

You can read the full report here: https://lnkd.in/gFA6PDJU

Special thanks to: Hans ten Hoeve, Elien Wierenga, Jeannette De Waard, Marcel Koeleman, Lotte Witte, Rens Wijnakker, Boris Hocks, Emile Revier

 

Blauwe Kamer publication on fresh water availability

Fresh water availability is a global challenge that is still underestimated. In the Blauwe Kamer guest editor Henk Ovink emphasizes this challenges (thanks for that Henk!). Next to amongst others a series of photos of Cynthia Van Elk, Defacto in a series of maps captures the prominence of the freshwater challenges in the Netherlands. And shows how this could require and be the driver for new spatial compositions towards2100.


BlauweKamer urbandesign landscapedesign freshwatersytem watershortage

 

Polis Career Fair

Our colleagues Jens Berkien and Arnta Kalentzi were present at the POLIS | Platform for Urbanism and Landscape Architecture TU Delft Career Fair that is being organized for the first time. Throughout this new interactive platform, we had a chance to come together with enthusiastic Master’s students from Urbanism and Landscape Architecture to share our approach and vision on urban and landscape design with contemporary challenges.

careerevent urbandesign landscapedesign vacature

Anne Loes Nillesen gastspreker debat ‘Stand van de Stedenbouw’

Ben je benieuwd hoe de Next Generation aankijkt tegen ons vakgebied?
Kom dan naar het derde debat over de ‘Stand van de Stedenbouw’
19 juni van 19.30-22.00u, stadskantoor Utrecht.

Hoe is het om van de opleiding in de praktijk terecht te komen? Sluiten de werelden een beetje op elkaar aan of missen we scherpte in de wijze waarop actuele opgaven landen in de hedendaagse praktijk. Welke rollen en opgaven ziet de volgende generatie stedenbouwers op zich afkomen. Of, anderzijds sluit het onderwijs nog wel aan op hoe het in de praktijk werkt?! En waarin verschilt het werken bij een bureau, gemeente of ontwikkelaar.

Als sprekers zullen optreden Gerjan Streng, hij zal iets vertellen over zijn ervaringen als jong bureau met een missie. Arthur van der Laaken, recent afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst en werkzaam bij de gemeente Utrecht. Hij zal iets vertellen over de transitie van student naar stedenbouwkundige. En Anne van den Berg, hoe ervaart zij de sprong van TU naar de praktijk bij Ziegler Branderhorst.

Met Marjolein Peters (Studio Scale, en vakcoordinator Stedenbouw voor de PEP), Anne Loes Nillesen (Defacto en Professor Urban Design), Anouk Distelbrink (bestuur BNSP, docent HvA) en Tess Broekmans (Urhahn Urban Design en Professor Urban Design) hoe zij de relatie onderwijs en praktijk vanuit hun dubbele rol ervaren en met Menno van der Heijden (Academie/BPD) bespreken we hoe het is om als jonge stedenbouwkundige bij een ontwikkelaar te werken.


Kom je ook? Meld je aan bij de BNSP

Oog op Morgen: Hoe bereiden we ons voor op toenemende hitte?

Terwijl het hier vooral erg nat is, heeft India te maken met extreme hitte. In New Delhi is met 52,3 graden de hoogste temperatuur ooit gemeten bereikt. In het Oog op Morgen op radio 1 ging Anne Loes Nillesen  met Devi Boerema in gesprek over stedelijke klimaatadaptatie. Wat kunnen we (ook in Nederland) doen om goed voorbereid te zijn op steeds verder toenemende hitte? Al onderstrepen dit soort extreme temperaturen natuurlijk vooral ook het belang van klimaatmitigatie.


Luister het fragment hier terug

 

 

Editie NL: Nieuwbouw in lage delen Nederland

In editie NL gaat Anne Loes Nillesen in op de vraag of nieuwbouw in lage delen van Nederland wel verstandig is? In gebieden die vanuit het water en bodemsysteem niet riscovol zijn voor ontwikkelingen kunnen er andere zwaarwegende redenen zijn om toch te ontwikkellen. In dat geval is het belangrijk om maatregelen te treffen die voorkomen dat er op termijn schade optreed, en kosten of opgaven worden afgewenteld op de toekomst.

Bekijk het artikel horende bij de uitzending hier https://lnkd.in/eeMHJgiA

 

 

MooiNL: Nieuwe toekomstbeelden voor onze steden en landschappen

Anne Loes Nillesen is oprichter Defacto Urbanism en Hoogleraar Urban design aan de TU Delft. Vanuit haar expertise kijkt ze naar de impact van grote transities op de stad, zoals klimaat, zeespiegelstijging, hitte en neerslag, mobiliteit en circulariteit. Op uitnodiging van MooiNL deelt Anne Loes haar inzichten over de transitieopgaven waar we voor staan, en onderstreept zij het belang van ontwerpend onderzoek en kwalitatieve inrichtingsprincipes.

Anne Loes: “De energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie hebben nu al een grote ruimtelijke impact. Het water-en-bodemsysteem en de (economische) netwerken zijn sterk verweven met het landgebruik en de ruimtelijke ontwikkeling. Niet zo gek dus dat veranderingen in deze systemen vragen om nieuwe inrichtingsprincipes en toekomstbeelden voor onze steden en landschappen. Het ruimtelijke aspect van transitieopgaven blijft echter vaak nog onderbelicht. Terwijl we met ontwerpend onderzoek een goede methode in handen hebben om deze impact te verkennen. Gelukkig zien we vanuit ontwerpbureaus, overheden en kennisinstellingen steeds meer aandacht voor ontwerpend onderzoek, met programma Mooi Nederland als aanjager vanuit Den Haag.”

Lees de column via deze link

 

 

Klimaatadaptief Schiedam

Hoe zorg je dat de bestaande stad op tijd hashtag klimaatadaptief wordt? En dat dit bijdraagt aan een mooie omgeving en niet te duur wordt? Voor De Gemeente Schiedam stellen Defacto Urbanism en Nelen & Schuurmans in samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een Programma Klimaatadaptatie op waarmee projecten in de openbare ruimte ingezet worden om de wijken tegen wateroverlast, hitte en droogte te beschermen.

 

 

Next steps to implement the Umbrella Investment Programme (UIP) for the restoration of Dhaka Rivers

The Government of Bangladesh with The World Bank‘s technical assistance, is preparing for next steps to implement the Umbrella Investment Programme (UIP) for the restoration of Dhaka Rivers. Defacto worked together with Royal HaskoningDHV, Delta Context B.V. and DevConsultants Limited (DevCon), to support the government in the preparation of this ground breaking programme.

The UIP fosters collaboration between sectors and across government agencies, prioritizing projects and investments which will enable Dhaka’s sustainable and climate resilient urban transformation. A “hotspots implementation model” will help to showcase and scale-up the impact of innovative solutions in key locations, with Gazipur being the first to benefit.

The UIP’s success, achieved through an integrated strategic programme management approach, can serve as a model for future multi-sector collaborations in Bangladesh and other delta cities worldwide.

 

Afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving openbaar

Waar kun je op basis van het water- en bodemsysteem goed bouwen? Op welke plekken moet je rekening houden met condities vanuit slappe bodems en overstromingsrisico? Het afwegingskader geeft inzicht in de condities en eventuele uitdagingen van beoogde ontwikkellocaties. Daarmee geeft het handvatten voor hoe te ontwikkelen en geeft het kader inzicht in waar water en Bodem echt sturend kan worden.

Wij vanuit HKV lijn in water, Defacto Urbanism en TAUW Nederland hebben het opstellen van het afwegingskader in samenwerking met en in opdracht van de ministeries van Rijkswaterstaat – Ministerie van IenW en BZK begeleid. Het proces is gevoed door een heleboel deskundigheid uit het hele land. Een zeer nuttige bijdrage aan de versnelling op klimaatbestendig bouwen. En een heel mooi project!

Bekijk de kaarten op: https://lnkd.in/ezap5rrx

 

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: