Editie NL: Nieuwbouw in lage delen Nederland

2024-06-14 Daniëlle Lens

Editie NL: Nieuwbouw in lage delen Nederland

In editie NL gaat Anne Loes Nillesen in op de vraag of nieuwbouw in lage delen van Nederland wel verstandig is? In gebieden die vanuit het water en bodemsysteem niet riscovol zijn voor ontwikkelingen kunnen er andere zwaarwegende redenen zijn om toch te ontwikkellen. In dat geval is het belangrijk om maatregelen te treffen die voorkomen dat er op termijn schade optreed, en kosten of opgaven worden afgewenteld op de toekomst.

Bekijk het artikel horende bij de uitzending hier https://lnkd.in/eeMHJgiA

 

 

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: