Klimaatadaptief Schiedam

2024-04-14 Daniëlle Lens

Klimaatadaptief Schiedam

Hoe zorg je dat de bestaande stad op tijd hashtag klimaatadaptief wordt? En dat dit bijdraagt aan een mooie omgeving en niet te duur wordt? Voor De Gemeente Schiedam stellen Defacto Urbanism en Nelen & Schuurmans in samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een Programma Klimaatadaptatie op waarmee projecten in de openbare ruimte ingezet worden om de wijken tegen wateroverlast, hitte en droogte te beschermen.

 

 

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: