MooiNL: Nieuwe toekomstbeelden voor onze steden en landschappen

2024-05-14 Daniëlle Lens

MooiNL: Nieuwe toekomstbeelden voor onze steden en landschappen

Anne Loes Nillesen is oprichter Defacto Urbanism en Hoogleraar Urban design aan de TU Delft. Vanuit haar expertise kijkt ze naar de impact van grote transities op de stad, zoals klimaat, zeespiegelstijging, hitte en neerslag, mobiliteit en circulariteit. Op uitnodiging van MooiNL deelt Anne Loes haar inzichten over de transitieopgaven waar we voor staan, en onderstreept zij het belang van ontwerpend onderzoek en kwalitatieve inrichtingsprincipes.

Anne Loes: “De energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie hebben nu al een grote ruimtelijke impact. Het water-en-bodemsysteem en de (economische) netwerken zijn sterk verweven met het landgebruik en de ruimtelijke ontwikkeling. Niet zo gek dus dat veranderingen in deze systemen vragen om nieuwe inrichtingsprincipes en toekomstbeelden voor onze steden en landschappen. Het ruimtelijke aspect van transitieopgaven blijft echter vaak nog onderbelicht. Terwijl we met ontwerpend onderzoek een goede methode in handen hebben om deze impact te verkennen. Gelukkig zien we vanuit ontwerpbureaus, overheden en kennisinstellingen steeds meer aandacht voor ontwerpend onderzoek, met programma Mooi Nederland als aanjager vanuit Den Haag.”

Lees de column via deze link

 

 

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: