Anne Loes Nillesen schreef een artikel voor Vakblak Bodem van Bodembreed Academie

2023-07-27 Yayun Gao

Anne Loes Nillesen schreef een artikel voor Vakblak Bodem van Bodembreed Academie

“Als we op lange termijn in deze delta willen blijven wonen en werken, dan moeten we echt andere keuzes maken. Er is meer ruimte nodig voor water. Ook moeten er toekomstbestendige (locatie)keuzen voor nieuwe woon- en werklocaties worden gemaakt.” Els Otterman van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Anne Loes Nillesen schreef voor Vakblak Bodem van Bodembreed Academie een artikel over de geschiktheidskaart voor woon- en werklocaties die Defacto maakte. Bodembreed Academie is een initiatief van Stichting Bodembeheer Nederland SIKB – Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie en KOBO-HO.

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: