Anne Loes Nillesen spreker bij feestelijke opening provinciehuis Zuid-Holland

2022-09-30 Mona Zum Felde

Anne Loes Nillesen spreker bij feestelijke opening provinciehuis Zuid-Holland

Het watersymposium ter gelegenheid van de feestelijke opening van het gerenoveerde provinciehuis stond in het teken van ‘de Spiegel op het verleden, heden en de toekomst’. Na een inspirerende terugblik door Herman Pleij was de eer aan mij om in te gaan op de uitdagingen waar Zuid-Holland vanuit klimaatverandering de komende decennia voor staat. Hierbij kwamen opgaven en handelingsperspectieven aan bod voor onder andere; bodemdaling, verzilting, regenwateroverlast, waterbeschikbaarheid en zeespiegelstijging. De dag werd afgesloten met een sterk debat waarin stevige ambities werden neergezet, geleid Johan Overdevest en met bijdragen van Jeannette Baljeu, Jaap Slootmaker, Wim Drossaert en Rogier van de Sande.

Met veel dank voor de organisatie van deze inspirerende bijeenkomst; Lucy Smeets, Marjolein Schepers, Werncke Husslage en Mandy van Steveninck – de Monijé.

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: