Atlas Groene Hart

2024-03-23 Daniëlle Lens

Atlas Groene Hart

De wateratlas ‘Water en Bodem sturend in het Groene Hart’ is vrijgegeven. Dit rapport is opgesteld met de Rijksoverheid, de vijf waterschappen en drie provincies in het Groene Hart. Het geeft een totaaloverzicht van bestaande kennis over de veenoxidatie, de waterkwaliteit, de zoetwaterbeschikbaarheid, wateroverlast en woningbouw in kernen in het Groene Hart.

Dit rapport ondersteund het vorm te geven ‘water en bodem sturend´en levert input aan het Ontwikkelperspectief Groene Hart en de uit te werken gebiedsopgaven in landelijk en bebouwd gebied.

Lees hier het rapport.

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: