Belang van bodem en water in de woningbouwopgave

2021-12-07 Anne Loes Nillesen

Belang van bodem en water in de woningbouwopgave

In de woningbouw wordt er nog onvoldoende rekening gehouden met de langetermijn gevolgen van klimaatverandering en de eisen die water en bodem stellen. Dat is een van de constateringen van Deltacommissaris Peter Glas in zijn tweede advies over woningbouw en klimaatadaptatie. In dit advies, waarvoor Defacto samen met Sweco, Deltares en Ecorys achtergrondgegevens heeft aangeleverd, wordt opgeroepen nu al het klimaat van de toekomst mee te nemen bij de grote woningbouwopgave waar we de komende jaren voor staan. Dit kan door niet of aangepast te bouwen in kwetsbare gebieden of door voldoende adaptatieopties in te bouwen. Door nu na te denken over adaptatieopties voor toekomstige klimaatveranderingen, kan worden voorkomen dat we in de toekomstig worden opgezadeld met problemen en schade.

Lees het hele advies hier.

 

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: