Geschiktheidskaart bodem en water voor woon- en werklocaties in de provincie Utrecht

2023-07-03 Anne Loes Nillesen

Geschiktheidskaart bodem en water voor woon- en werklocaties in de provincie Utrecht

Defacto heeft samen met de Utrechtse waterpartners een geschiktheidskaart voor woon- en werklocaties in de provincie Utrecht ontwikkeld. Deze kaart geeft inzicht in de geschiktheid voor nieuwe woon- en werklocaties vanuit het water- en bodemsysteem en klimaatverandering. De kaart vormt daarmee de ruimtelijke vertaalslag van het principe ‘water en bodem sturend’.

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: