Kick-off WeerWoord Rotterdam

2021-03-05 Anne Loes Nillesen

Kick-off WeerWoord Rotterdam

De kop is er af: de afgelopen weken hebben dialoogsessies voor het programmakader WeerWoord Rotterdam 2030 plaatsgevonden. We zijn met verschillende Rotterdamse stakeholdergroepen – ‘nieuwbouw en bestaand vastgoed’, ‘buitenruimte’ en ‘alle Rotterdammers’ – de dialoog aangegaan over wat klimaatverandering voor hen betekent. Wat opviel: er is al veel kennis en bewustzijn over klimaatverandering (met name over regenwater en hitte), maar de vraag blijft waar en hoe vanuit de stakeholders het beste kan worden bijgedragen aan klimaatadaptatie. Komend jaar zullen we hier een strategie voor ontwikkelen: Defacto, Nelen&Schuurmans, de Gemeente Rotterdam, de waterschappen, woningbouwcorporaties en Evides werken gezamenlijk aan een strategie om klimaatadaptatie binnen Rotterdam voor de thema’s hitte, droogte, overstromingen, bodemdaling, grondwater en neerslag verder op te schalen en te mainstreamen.

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: