Living Rivers

Ruimte voor levende Rivieren

River area of The Netherlands

Living Rivers

Spatial vision for living rivers

De visie Ruimte voor Levende Rivieren brengt de groenblauwe ambities van de Nederlandse natuurorganisaties voor de komende 25 jaar in beeld. Deze groenblauwe ambities zijn in kaart gebracht tijdens een reeks werksessies waarbij de verschillende natuurorganisaties vertegenwoordigd waren. Dit resulteert in een serie kaarten die de opgaven en natuurambitie per riviertak gedetailleerd weergeven.

Deze ambitie is vervolgens samengevat in een stroomgebiedskaart op de schaal van Nederland. Deze stroomgebiedskaart is daarmee een ruimtelijke uitwerking van de visie voor het hele rivierengebied die een wervend perspectief schets dat natuurgebieden én andere functies met elkaar verbindt. De kaart geeft ook aan waar en hoe de natuurorganisaties zich samen met hun partners in het rivierengebied zullen inzetten voor een mooi en vitaal rivierenlandschap.

De visie is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Opdrachtgever: Coalitie Rivieren Natuurlijk (WWF, Ark natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Landschappen NL en de natuur en milieufederaties).

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: