Programma Mooi Nederland

2023-07-03 Anne Loes Nillesen

Programma Mooi Nederland

Voor het programma Mooi Nederland heeft Defacto bouwstenen voor ontwerpers ontwikkeld voor de transitie water en bodem sturend in stedelijk gebied. Deze vormen binnen dit programma (samen met bouwstenen voor de energietransitie en mobiliteit) de basis voor integrale handelingsperspectieven die middels ontwerpend onderzoek zullen worden ontwikkeld. Deze perspectieven maken inzichtelijk hoe complexe opgaven zo gecombineerd kunnen worden dat de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt.

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: