Climate Adaptation Game

Climate Adaptation Game

Climate Adaptation Game

The Climate Adaptation Game offers its players the opportunity to increase their understanding of various aspects of water management in relation to climate change and accompanying spatial (and urban) adaptation. This ‘serious game’ clarifies the complex relations which rule the overall water system and initiates a discourse between all parties involved.

In a Monopoly style fashion, the Climate Adaptation Game reveals how various elements within the Dutch water safety system are interconnected and which decisions are of essential value to the process of adapting urban space to the unsteady climate of the future. Will you jointly invest in a storm surge barrier or will you focus on making your own structures flood proof?

By choosing between various adaptation measures, the polder on the playing board can be transformed into a climate resilient space. In order to win, players have no choice but to cooperate: they must learn to speak each other’s language. A player with a background in civil engineering will obviously opt for different concepts and motivations than an urban planner or a policymaker. Nonetheless, towards the final stage of the game, it will only become more and more important to connect and cooperate for the sake of their shared interests. The interplay between all participants will eventually lead to a better understanding of the problem and the solutions for each of them. By actively ‘poldering’ (or compromising), all smart players can initiate alliances and protect their shared assets from flooding and water nuisance.

The game costs $ 50,- including shipping costs. Would you like to order the game or do you have any other questions? Feel free to contact us by email.

More information:
Size game box: apx 13 x 9 inch
Size game board: apx 26 x 17 inch
Download the English manual here.

In de Climate Adaptation Game krijgen spelers inzicht in de wateropgave met betrekking tot klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie. Deze ‘serious game’ maakt de complexe relaties binnen het watersysteem inzichtelijk, en brengt partijen met elkaar in gesprek.

Het spel laat spelers zien hoe verschillende elementen binnen het Nederlandse waterveiligheidssysteem samen hangen en welke essentiële keuzen er gemaakt moeten worden bij het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie. Investeer je gezamenlijk in een stormvloedkering, gemalen en dijken of juist individueel in het water robuust maken van gebouwen, lokale wateropvang of verzekeringspolissen? Door te kiezen uit verschillende adaptatiemaatregelen kan de polder op het spelbord klimaat robuust worden gemaakt.

Om te winnen zullen spelers moeten samenwerken. Daarbij is het belangrijk dat zij leren elkaars taal te spreken. Een speler met een civieltechnische achtergrond zal andere begrippen gebruiken en andere argumenten gebruiken om zijn keuzes te motiveren dan een ruimtelijk ontwerper of een bestuurder. De wisselwerking tussen de spelers leidt tot een breder begrip van de opgave en de oplossingen bij alle deelnemers. In de eindfase van het spel zal het steeds belangrijker worden om het eigen belang te verbinden met dat van de andere spelers. Door actief te ‘polderen’ kunnen slimme spelers allianties met elkaar aangaan, en gezamenlijk hun assets beschermen tegen wateroverlast en overstromingen.

Het spel kost € 42,50 + 4,95 verzendkosten. Wilt u het spel bestellen of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via de mail.

Meer informatie:
afmeting doos: ca 34 x 22,5 cm
afmeting spelbord: ca 66 x 44 cm

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: