Dutch Delta Programme
Rotterdam-Rijnmond Strategy 2050

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Rijnmond-Drechtsteden

Dutch Delta Programme

Integral long term strategy and operational perspectives for flood risk protection and spatial development in the Rijnmond-Drechtsteden region

The Netherlands is a low-lying, flood-prone country. The Dutch Delta Programme is a national government organisation established to develop strategies to protect the land against flooding and to secure freshwater supplies, now and in the future. Defacto contributed to the development of adaptive strategies for various sub-programmes, which focused on regions like the coast, rivers or Rijnmond-Drechtsteden, and thematic sub-programme ‘new urban development and restructuring’.

Typically, our role in these projects would be a combination of organizing stakeholder participation and developing the substance of the strategy formulation process through integral and holistic planning. We organized numerous interactive design workshops to develop and assess strategies and secure ownership with local stakeholders. The content of these strategies would then be further developed in close cooperation with subject matter experts from other fields (eg. civil engineers, economists, ecologists).

Client: Dutch Deltaprogramme Rijnmond-Drechsteden

In cooperation with: Deltares, Rebel group, Urbanisten, HKV lijn in water

Hoe beschermen we Nederland tegen overstromingen, en hoe borgen we de zoetwatervoorziening tot in 2100? Dit zijn de hoofdvragen van het Nationaal Deltaprogramma, waarin de overheid met de Deltacommissaris aan het roer adaptieve strategieën ontwikkelde voor een veilige toekomst waarin klimaatsverandering het hoofd kan worden geboden. Defacto droeg zowel inhoudelijk als procesmatig bij binnen de verschillende deelgebieden; Kust, het Rivierengebied en Rijnmond-Drechtsteden.

Rijnmond-Drechtsteden is een van de meest druk bevolkte gebieden van Nederland; de steden Rotterdam, Spijkenisse en de Drechtsteden waaronder Dordrecht vallen allemaal in dit gebied. Daarnaast vinden we er natuurlijk de haven van Rotterdam en de intensieve glastuinbouw in het Westland. Dit waardevolle gebied zal in de komende decennia te maken krijgen met een toename van het overstromingsrisico ten gevolge van klimaatsverandering; de zeespiegel stijgt en de rivierwaterstanden worden extremer. Daarbij komt dat door bodemdaling het gebied steeds dieper wegzakt.

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden begon het Deltaprogramma in 2010 met het ontwikkelen en afwegen van verschillende waterveiligheidsstrategieën. In een proces van enkele jaren schoven wij als ruimtelijk ontwerpers aan bij het kernteam Rijnmond-Drechtsteden, waarin samen met civiel ingenieurs, procesmanagers en beleidsmakers werd toegewerkt van verschillende ‘mogelijke strategieën’ naar één ‘voorkeursstrategie’.

Opdrachtgever: Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

In samenwerking met: Deltares, Rebel group, Urbanisten, HKV lijn in water

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: