Breedam Garden

Boerderijtuin Rijswijk

Rijswijk, the Netherlands

Breedam Garden

Design for the land of a monumental farm from 1863.

On the edge of Delft one can find the farmyard of ‘Breedam’. After the renovation of the former farm and stalls, Defacto was asked to invited to make a landscape design of the yard. In doing so, several characteristic historic elements have been taken into account.

The farmsteads in the surroundings typically have narrow lots which are separated from each other by broad ditches. The farm is placed on the front side of the lot. This is where the labor-intensive parts of the farm used to take place, such as the decorative garden and (on the side of the farm) the vegetable garden. The front garden is stepped in order to bridge the height difference between the garden and the adjacent levee alongside which the house is built. Also, we have restored the original  large, solitary trees on the side of the road (as can be seen on the historical image in the slide show).

The ‘back’ of the plot used to be the terrain of the farmer. This part of the yard is more open and of a larger scale. The measure of things here was determined by the wagons and the cattle. This was also the place to find a so-called lumberjack’s bush, which we re-introduced in the garden design. Alongside the plot we have made use of natural, regional boundary partitions (such as ash trees, alders, poplars, willows, elderberries and hawthorn bushes), which block the wind and guarantee privacy. The hardpan has been paved with the original remaining ‘ijsselstones’.

Originally, the backside of the garden continued into the polder. To emphasize this, the bushes which marked the end of the property have been removed, resulting in a wide view from both the garden and the farmhouse itself. The hay stack has been transformed into a comfortable lounge area with a fire place and functions as the heart of the garden.

Client: Peter

In cooperation with: De Tuinfabriek

Aan rand van Delft ligt het boerenerf Breedam. Na de renovatie van de boerderij en de stallen is Defacto gevraagd om ook het landschapsontwerp voor het erf te verzorgen. Hierbij zijn verschillende karakteristieke inrichtingselementen van het erf als uitgangspunt genomen. De boerenerven in de ontginningsgebied hebben veelal smalle kavels welke van elkaar worden gescheiden door brede sloten. De boerderij staat langs de weg op de kop van het kavel. De voorkant van het kavel is het werkterrein van de boerin, hier zijn de arbeidsintensieve onderdelen van het erf te vinden zoals de siertuin en (vaak aan de zijkant van de boerderij) de moestuin. Als referentie hieraan is in de voortuin getransformeerd tot een siertuin met verschillende grassen en bloemen. De tuin loopt getrapt omhoog om zo het hoogteverschil tussen de tuin en de dijk waar het huis aan is gebouwd te overbruggen. Ook zijn de grote solitaire bomen aangeplant aan de straatkant van de boerderij, net zoals vroeger (zoals te zien is op de historische foto’s). ‘Achter’ was het werkterrein van de boer. Het erf is hier open en grootschaliger ingericht: de maat der dingen werd hier voor lange tijd bepaald door de wagens en het vee. Hier was doorgaans ook een hakhoutbosje te vinden, welke we in het tuinontwerp hebben laten terugkomen. Langs het erf hebben we natuurlijke, streekeigen erfafscheidingen gebruikt (zoals essen, elsen, populier, wilg, vlier en een meidoornheg), die de wind tegenhouden en zorgen voor privacy. Voor de verharde delen van het erf zijn de nog aanwezige ijsselstenen hergebruikt.

Oorspronkelijk ging de achterzijde van het erf abrupt over in het land van de droogmakerij. Om dit te benadrukken is de heg aan het achterzijde van het kavel verwijderd. Hierdoor heeft men zowel vanuit de tuin als vanuit de boerderij een mooi, weids uitzicht. De hooiberg achter de stallen, in het midden van het oude erf is omgebouwd tot een comfortabele zitplek met vuurkorf en vormt nu het hart van de tuin.

Opdrachtgever: Peter

In samenwerking met: De Tuinfabriek

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: