The Hague, City by the Sea
Designs for the Waterfront

Den Haag Stad aan Zee

Scheveningen, The Hague, The Netherlands

The Hague, City by the Sea

A research-by-design study to explore alternative long term flood risk protection measures in relation to opportunities for the redevelopment of the Scheveningen waterfront.

Defacto was contracted by the City of The Hague and Atelier Kustkwaliteit to facilitate their project ‘De stad aan zee en de toekomst van de verharde zeewering’ (The City at the Seaside and the future of its coastal defences). This ‘research by design’ project explored possibilities for synergy between long-term water-safety requirements and urban development of Scheveningen, a borough of The Hague that is located between the city center and the North Sea. Using three different water-safety strategies as guiding principles – ‘hard zeewaarts’, ‘zacht zeewaarts’ and utilisation of a ‘strekdam’, three long-term urban development models were developed. Water-safety requirements were integrated with requirements regarding spatial quality, vitality and transportation needs in the area.

Client: City of The Hague & Atelier Kustkwaliteit, The Netherlands

In opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Den Haag en Atelier Kustkwaliteit heeft Defacto gewerkt aan het ontwerpend onderzoek ‘De stad aan zee en de toekomst van de verharde zeewering’. Dit project onderzoekt de synergiemogelijkheden tussen de lange termijn waterveiligheidsopgave en de ruimtelijke ontwikkeling van Scheveningen. Met drie waterveiligheidsstrategieën als leidend principe; zijnde hard zeewaarts, zacht zeewaarts en de plaatsing van een strekdam zijn drie lange termijn verstedelijkingsmodellen voor Scheveningen uitgewerkt. Hierbij is de waterveiligheidsopgave geïntegreerd met de opgave voor de ruimtelijke kwaliteit, vitaliteit en de bereikbaarheid van het gebied.

Client: City of The Hague & Atelier Kustkwaliteit, The Netherlands

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: