Rotterdam-Duisburg Freight Corridors (the Netherlands)

Research by design to develop a sustainable development perspective for the freight transport corridors

Rotterdam-Duisburg Freight Corridors (the Netherlands)

Freight Transport Corridors

Research by design to develop a sustainable development perspective for the freight transport corridors

De goederenvervoercorridors Oost en Zuid-Oost tussen Rotterdam en Duisburg, zijn belangrijke vervoersassen binnen Nederland, die de haven van Rotterdam met het Europese achterland verbinden.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, het Havenbedrijf Rotterdam en de Topsector Logistiek werken gezamenlijk aan een gebiedsgericht perspectief voor deze corridors. Het programma heeft een horizon tot 2030 en speelt in op toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden.

Defacto werkt binnen dit programma aan een ruimtelijk economisch perspectief voor de goederenvervoercorridors. Door middel van ontwerpend onderzoek verkennen en verbinden we verschillende projecten, kansen, doelstellingen en opgaven met elkaar.

Samen met projectpartners Panteia en AT-Osborne zijn verschillende trends, ontwikkelingen en scenario’s voor het goederenververvoer verkend. Daarbij is inzichtelijk gemaakt wat deze trends en ontwikkelingen betekenen voor de corridor en welke kansen of opgaven deze met zich meebrengen.

We ontwikkelen verschillende toekomstperspectieven voor de goederenvervoercorridors, als basis voor besluitvoorbereiding en bestuurlijke keuzes. Deze toekomstperspectieven kennen verschillende hoofdaccenten, zoals duurzaamheid en Co2 reductie, economische sterke knooppunten of het beter benutten van het bestaande netwerk. De toekomstperspectieven maken strategische keuzes voor corridorontwikkeling expliciet en koppelen deze aan concrete acties en transitiepaden (vanuit regionaal, nationaal en internationaal perspectief). Door deze werkwijze krijgen bestuurders en gebruikers inzicht in waar samenhangende keuzes voorbereid en gemaakt kunnen worden.

Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

In samenwerking met : Paul Gerretsen, Panteia en AT-Osborne

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: