Landscape Park Zuidvleugel

Landschapspark Zuidvleugel Zuid-Holland

Province of South Holland

Landscape Park Zuidvleugel

Regional strategy demonstrating the potential of the waterways as a recreational backbone.

The Landscape Park Zuidvleugel, in addition to the existing landscape structures, introduces a green-blue network, connected to the historic water network of South Holland. The Landscape park with its green-blue network, creates opportunities for a coherent approach towards  urbanization, green, health and climate change.

Defacto, in collaboration with the provincial advisor on spatial quality(PARK) and several municipalities, worked on three river showcases for the Landscape park: the Old Rhine river, the Schie-Vliet channel and the Drechtsteden tidal park. Based on spatial analysis and an overview of existing plans and vision, Defacto in a series of workshops redefined the position of the green-blue network in its regional urban context.

The showcases demonstrate how each river has its own character: the Oude Rijn has the potential to become the ‘Parkway of the water city Leiden’, the Schie as the’ thread for the metropolis’ and the Merwede as ‘Tidal park between the levees’. The specific character of each green-blue line set the stage for the qualitative ambition, the design principles, the potential projects and the required parties. During the project it became evident that regional coordination is an essential factor in realizing the landscape park, since the desired regional qualitative ambition can only be achieved through cooperation.

Client: Provincial adviser on spatial quality (PARK), Province of South Holland

In cooperation with: Leiden, The Hague, Rotterdam and Dordrecht municipalities

Het Landschapspark Zuidvleugel introduceert naast de grote en de regionale landschappen een groen-blauw netwerk, gekoppeld aan de waterstructuur van Zuid-Holland. Met dit groenblauwe netwerk zet het Landschapspark in op een gebiedsgerichte en samenhangende aanpak van de opgaven rond verstedelijking, vergroening, gezondheid en klimaat in de Zuidvleugel.

Defacto heeft samen met PARK en verschillende gemeenten een drietal voorbeelduitwerkingen gemaakt voor verschillende lijnen van het Landschapspark: de Oude Rijnzone, de Schie-Vlietzone en het getijdenpark Drechtsteden. In een serie werkateliers is, op basis van een ruimtelijke analyse en een overzicht van bestaande plannen en visies, gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe definitie van het groenblauwe netwerk als landschapspark in de bebouwde omgeving.

De uitwerkingen tonen dat elke lijn een eigen karakter kent: de Oude Rijn heeft de potentie zicht te ontwikkelen tot ‘Parkway van de waterstad’, de Schie tot ‘Rijgdraad van de metropool’ en de Merwede tot ‘Getijdepark tussen de dijken’. Het specifieke karakter van elk van de groen-blauwe lijnen zet de ambitie en kleurt het kwaliteitsbeeld, de principes, de te selecteren projecten en de benodigde partijen. Dit project leert dat regie essentieel is, omdat de gewenste regionale kwalitatieve ambitie alleen door samenwerking te bereiken is.

Opdrachtgever: Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Provincie Zuid-Holland
In samenwerking met : Gemeenten Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: