Mekong Delta

Mekong Delta Integrated Regional Plan

Mekong Delta, Vietnam

Mekong Delta Regional Plan

Integrated regional plan for the Mekong Delta region

The Vietnamese part of the Mekong Delta is rich in natural resources and an important agricultural region for Vietnam, providing aquaculture (fish, shrimp) and rice export. The economic development of Vietnam progresses from an agrarian based to industries and services-based economy and with that from low to middle income. The delta however still has to undergo this transition. With around 17 million people (20% of the Vietnamese population) the Mekong Delta is, like many other deltas, densely populated. The Mekong Delta ranks amongst the top 5 deltas in the world most likely to be severely affected in terms of climate change, mainly due to its geographical location. According to the climate scenarios (high emission scenario), sea level may rise by 75 to 100 cm affecting 10-12% of the total population of Vietnam and 10% of the GDP. Climate change is therefore a serious threat for food security and the socio-economic development in the Mekong Delta regions.

The Mekong Delta Integrated Regional Plan will facilitate the necessary transitions and adaptations through targeted, smart and climate resilient development.  Livelihood improvement will be the key driver for the plan. Adaptive strategies will help us to build on a sustainable and climate resilient future for people, ecosystems, and natural resources of the Delta. The integrated regional plan will be based on a strong institutional alignment between all stakeholders and will include a sustainable investment that contributes to utilize new economic opportunities for growth in the Mekong Delta.

Client: Government of Vietnam (MPI), Worldbank

In cooperation with: Royal HaskoningDHV, GIZ, WUR

Het Vietnamese deel van de Mekongdelta is rijk aan natuurlijke grondstoffen en een belangrijk landbouwgebied voor Vietnam, dat voorziet in aquacultuur (vis, garnalen) en rijstexport. De economische ontwikkeling van Vietnam evolueert van een agrarische economie naar een industriële en op diensten gebaseerde economie. Daarmee ontwikkelt de bevolking van een laag naar een middeninkomen klasse. De delta zelf moet deze transitie echter nog ondergaan. Met zo’n 17 miljoen mensen (20% van de Vietnamese bevolking) is de Mekongdelta, net als veel andere delta’s, dichtbevolkt. De Mekongdelta behoort tot de top 5 van delta’s ter wereld die het meest waarschijnlijk zwaar zullen worden getroffen door klimaatverandering, voornamelijk vanwege de geografische ligging. Volgens de klimaatscenario’s (hoog-uitstoot-scenario) kan de zeespiegel met 75 tot 100 cm stijgen, met gevolgen voor 10-12% van de totale bevolking van Vietnam en 10% van het BBP. Klimaatverandering vormt dan ook een serieuze bedreiging voor de voedselzekerheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in de Mekongdelta regio’s.

Het Mekong Delta Integrated Regional Plan faciliteert de noodzakelijke transities en aanpassingen door middel van gerichte, slimme en klimaatbestendige ontwikkeling. Verbetering van de leefbaarheid zal de belangrijkste drijfveer zijn voor het plan. Adaptieve strategieën zullen ons helpen bouwen aan een duurzame en klimaatbestendige toekomst voor mensen, ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen van de delta. Het geïntegreerde regionale plan zal gebaseerd zijn op een sterke institutionele afstemming tussen alle belanghebbenden en zal voorzien zijn van een duurzame investering die bijdraagt ​​aan het benutten van nieuwe economische groeikansen in de Mekongdelta.

Opdrachtgever: Government of Vietnam (MPI), Worldbank

In samenwerking met: Royal HaskoningDHV, GIZ, WUR

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: