MIRT Alblasserwaard

MIRT Alblasserwaard

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

MIRT Alblasserwaard

Research exploring synergy between levee reconstruction and spatial-economic ambitions

The Ablasserwaard-Vijfherenlanden comprises some of the lowest polders in the Netherlands. The Dutch Deltaprogramme’s strategy is to raise the national flood risk standards, which involves the drastic strengthening and reconstruction of most levees in this region. Some levees will have to be raised with an additional meter or more to meet the new flood risk standards, and the works have to be realized before the year 2050.

The large scale and magnitude of levee reconstruction in the Alblasserwaard was ground for the Province of South-Holland to initiate a study to the spatial impact of this upcoming levee reinforcement. This study is part of the so-called “MIRT-programme” in which long term investments in “infrastructure, space and transport” are researched and developed. Together with local public and private stakeholders we research how levee reconstruction can be developed in synergy with (future) spatial and socio-economic developments in the region. Ambitions with regard to identity, spatial quality, accessibility, ecology, sustainability and the recreational potential of the area play an important role in the strategy development of this project.

Client: Province of South-Holland

In cooperation with: Province of South-Holland, Waterschap Rivierenland, Ministry of Infrastructure and Environment, Ubbels + Langerak, Municipalities of Alblasserdam; Sliedrecht; Molenwaard; Hardinxveld- Giessendam; Papendrecht; Gorinchem; Giessenlanden; Zederik; Vianen; Leerdam; Lingewaal

De Voorkeursstrategie van Deltaprogramma voorziet in een hogere waterveiligheidsnorm voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit betekent dat de dijken binnen dit gebied flink moeten worden versterkt om vanaf 2050 te voldoen aan de waterveiligheidsnormen; op sommige trajecten moet de dijk wellicht wel meer dan een meter omhoog. Omdat de dijkversterkingsopgave in dit gebied zo veel groter is dan in andere gebieden in de regio, is er besloten om een onderzoek te starten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). We onderzoeken hierin hoe de waterveiligheidsopgave kan worden opgepakt in synergie met ruimtelijk economische opgaven in het gebied, bijvoorbeeld op het vlak van identiteit, bereikbaarheid, natuur of duurzaamheid.

Defacto heeft in een aantal creatieve workshopsessies de ambities, wensen en kwesties in de regio voor de toekomst samen met de gemeentes, bedrijfsleven en andere belanghebbenden in kaart gebracht. Daarnaast is samen met het waterschap een eerste indicatie van de verwachte dijkversterkingsopgave verbeeld. De sessie hebben geresulteerd in een gebiedseigen typologie voor het samenpakken van dijkversterking en verschillende ruimtelijke opgaves. In de volgende fase van het project werken we aan een serie pilotlocaties, waarin we op lokale schaal laten zien hoe deze synergie kan worden benut om meer ruimtelijk economische waarden te creëren.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

In samenwerking met: Provincie Zuid Holland & Waterschap Rivierenland, Ministerie I&M,Ubbels + Langerak, de Gemeenten Alblasserdam; Sliedrecht; Molenwaard; Hardinxveld- Giessendam; Papendrecht; Gorinchem; Giessenlanden; Zederik; Vianen; Leerdam; Lingewaal

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: