Model Hydraulic Engineering

Waterbouw Maquette

Delft, the Netherlands

Model Hydraulic Engineering

Design and realization of an innovative presentation model

Defacto developed an innovative presentation model for the Department of Hydraulic Engineering of the Delft University of Technology which demonstrates the latest innovations in their field. It was commissioned by the Volker-Van Zwieteren family, who donated it to the faculty of civil engineering in commemoration of their son, ir. Thijs van Zwieteren.
The model shows a part of the south-west of The Netherlands, which comprises large cities such as Rotterdam and a good part of the Deltaworks flood protection system. In close cooperation with the department’s sections we developed seven storylines, which explain the development of the water system over time and the state of the art in hydraulic engineering. Present-day themes such as ecology, sustainability and the energy transition are discussed as well.

An innovative combination of presentation techniques is used to get these stories across. Exclusively designed animations fill the 2 meter wide model with the help of a high resolution projector. It shows, for instance, the progression of the flood extent in a polder, or the morphologic dynamics of the Sand engine. These illustrations are presented in confluence with filmed interviews with one of the department’s Professors. Together, the movies, projected illustrations and the physical model itself deliver a new form of presenting complex technical information in an attractive and comprehensible way.

Defacto established the conceptual design, the animations and the technique for the project in close cooperation with the client. The model is now used to inform candidate-students, to support bachelor-level courses, and to deliver presentations to foreign delegations visiting the faculty. As the model uses the latest digital techniques, it’s content is expandable by adding new animations and movies.

Several Dutch companies and institutions donated to contribute to the realization of the model, including the Delfland waterboard, Van Oord, IV-Infra, Rijkswaterstaat, Witteveen+Bos, Deltares, HKV, TU Delft, Fugro and the province of South-Holland.

Client: Volker-van Zwieteren family/ TU Delft

In cooperation with: Model&Objekt, RAV Animated visuals

Photos: Defacto Urbanism, Frank Auperlé

Defacto stedenbouw heeft een maquette gemaakt waarop verhalen over de relatie tussen het landschap en het watersysteem van het Rijnmond gebied te zien zijn. De maquette is gemaakt in opdracht van de familie Volker-van Zwieteren en ter nagedachtenis van hun zoon ir. Thijs van Zwieteren aan de faculteit civiele techniek van de TU Delft geschonken.

De maquette laat middels een combinatie van animaties en films de logica van het watersysteem in relatie tot het landschap zien, daarnaast is er aandacht voor hedendaagse thema’s zoals ecologie, duurzaamheid en energie. De eerste serie films laat zien hoe het gebied is ontstaan, aan de hand van verhalen van experts zoals Han Meyer en Bas Jonkman. We zien hier de overgang van een natuurlijke delta naar een gecontroleerd rivierengebied, de groei van de relatie tussen de haven en de stad door de tijd heen, de werking van een polder en de aanleg van de Deltawerken na de watersnoodramp van ’53.

Vervolgens wordt er doorgekeken naar de toekomstige opgaven in relatie tot klimaatverandering: we zien hoe het gebied zou onderstromen in geval van een dijkdoorbraak en welke maatregelen het Deltaprogramma voorstelt het gebied ook op de lange termijn veilig te houden. Daarbij wordt ingezoomd op enkele icoonprojecten van de Nederlandse waterbouw, waarbij de sterke relatie tussen waterbouw en ruimte inherent is, zoals de Zandmotor en het Ruimte voor de Rivierproject ‘ontpoldering Noordwaard’. Ook wordt er aandacht besteed aan het energievraagstuk en worden de nieuwste technieken op het gebied van een duurzame energievoorziening verbeeld.

De maquette wordt gebruik voor onderwijsdoeleinden en bij bezoeken van internationale delegaties aan de TU Delft. Nieuwe films, presentaties en animaties kunnen aan de opstelling worden toegevoegd, zodat deze kan meegroeien met de laatste ontwikkelingen.

Het project is tot stand gekomen dankzij bijdragen van het Hoogheemraadschap van Delfland, Van Oord, IV-Infra, Rijkswaterstaat, Witteveen+Bos, Deltares, HKV, TU Delft, Fugro, en de provincie Zuid-Holland.

Opdrachtgever: Familie Volker-van Zwieteren / TU Delft

In samenwerking met: Model&Objekt, RAV animated visuals

Foto’s: Defacto Stedenbouw, Frank Auperlé

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: