Galveston Bay barrier

Galveston land barrier design

Galveston and Houston, Texas (USA)

Houston Bay Barrier

Design research for the Galveston land barrier

A small waterway connects the Bolivar Bay in Texas, USA to the Gulf of Mexico. During severe storms or hurricanes, the Houston metropolitan area is at risk of flooding through storm surges in the Bay; hurricane Ike, for example, caused widespread damage in the region in 2008. Closing off the Bolivar Bay from the Gulf of Mexico during extreme events could limit flood risk in the Houston area. To this end, the possibility of developing a storm surge barrier and a coastal embankment along Galveston Island are researched.

Four strategies for the protection of the Bay are developed in design-research workshops with subject-matter experts. The options for a storm-surge barrier are explicated in four alternative concepts; a barge gate, hinge gate, a series of caissons blocking the smallest channel in the Bay, and the construction of an array of artificial islands, aimed to limit wave dynamics. Additionally, various options for the spatial integration of the 160 km Galveston coastal embankment are developed.

Client: Bay Area Coastal Protection Alliance

In cooperation with: TU Delft CITG, Texas A&M, IV-infra & Royal HaskoningDHV

De Bolivar Bay in Texas (USA) is via een smalle doorgang verbonden met de Golf van Mexico. Bij flinke stormen of orkanen kan het water in de baai worden opgestuwd, waarbij de miljoenenstad Houston het gevaar loopt te overstromen. Orkaan Ike heeft zo in 2008 al flinke schade in het gebied aangericht. Om de Bolivar Bay af te kunnen sluiten in het geval van dreigend overstromingsgevaar, worden de mogelijkheid van het plaatsen van een stormvloedkering en dijk bij Galveston Island onderzocht.

Tijdens expert workshops worden door middel van ontwerpend onderzoek alternatieve strategieën voor bescherming van de Bay onderzocht. Voor de stromvloedkering zijn er in totaal vier alternatieven in beeld: een zogenaamde ‘barge gate’, ‘hinge gate’, caissons die de smalste opening van de baai afsluiten, of een serie eilanden die de opstuwing van het water in de baai beperken. Bij het ontwerp van de nieuwe zeedijk van 160 kilometer lang speelt de vooral de landschappelijke inpasbaarheid van de dijk een belangrijke rol.

Opdrachtgever: Bay Area Coastal Protection Alliance

In samenwerking met: TU Delft CITG, Texas A&M, IV-infra & Royal HaskoningDHV

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: