Urban Ecology Rotterdam

Stadstuin Centrum Rotterdam

Rotterdam, The Netherlands

Urban Ecology Rotterdam

Climate adaptive garten transformation

In the Netherlands, more and more gardens are paved. This does not only obstruct rain water infiltration, it also leads to less ecological space in the city. Defacto decided to set the example by transforming her back yard, which had been paved by the previous owner, into a green, shaded garden.

The basement and the rain storage well of the office used to be the home to many frogs. In order to offer them a comfortable new home, the old bicycle slope has been made into a sloping pond. The tiles have been removed and on basis of a design by the Tuinfabriek, the garden has been transformed into a green oasis with a wooden plank bridge to sit on. The once bare wall which separates the garden from the street has been transformed into a green wall with an insects hotel.

In selecting the vegetation, the preferences of birds, butterflies and insects have been taken into account. The neighbors, whose garden is also paved, were asked to participateand transform a one meter wide strip of their garden. Currently, also the next door neighbors joined: soon the third garden in the row will be greened.

Garden Design: De Tuinfabriek

In Nederland worden steeds meer tuinen verhard. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat regenwater minder goed wordt opgenomen, maar ook dat er steeds minder ruimte is voor ecologie binnen de stad. Defacto besloot het goede voorbeeld te geven door haar door de vorige eigenaar verharde kantoortuin te transformeren tot een groene, schaduwrijke tuin.

In de kelder van ons kantoor zaten in de regenwaterput veel kikkers. Om hen een prettig alternatief te bieden is de betonnen fietsenhelling (die ook lastig te verwijderen bleek)  omgebouwd tot  een aflopend diepe vijver. De tegels zijn verwijderd en naar het ontwerp van de Tuinfabriek is de tuin getransformeerd tot een groene oase met een houten vlonder met brede, waterdoorlatende naden, als zitplek. De eerdere kale muur die de tuin scheidt van de straat is tegenwoordig een groene wand met een insectenhotel.

Bij de keuze voor beplanting is rekening gehouden met de voorkeuren van vogels, vlinders en insecten. Aan de buren, wiens tuin ook verhard is, is gevraagd of we een strook van één meter van hun tuin mochten beplanten. De buren zijn zo enthousiast dat binnenkort ook de derde tuin in de rij aansluit en geheel zal worden vergroend.

Tuinontwerp: De Tuinfabriek

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: