Atlas of Cultural History

Beeldbepalend erfgoed Zuid-Holland

Province of South Holland, the Netherlands

Atlas of Cultural History

Mapping and research of iconic culture-historical heritage of South Holland

Defacto has expanded upon the culture-historical atlas of the province of South-Holland. This atlas now includes iconic heritage sites, which concern a wide selection of unique buildings and locations that symbolize and represent the history of local villages, cities and regions. This is not limited to buildings and locations which are already protected by a monumental status, but it also concerns those (as of yet) unprotected heritage sites that offer special value as icons or symbolize a specific local identity.

The research consisted of expert judgement, as well as a wider assessment by way of a survey in various municipalities, historic societies and local museums. The atlas consists of map layers with different themes, including social housing in architecture, historical landmarks and monumental buildings along historical waterways. Alongside that, thematic story lines have been added which locates the most important built icons of the province in the purview of water, trade & economy, architectural history, military defenses, government, agriculture and urban development.

The different map layers have been summarized in a report and digitized to allow for regular additions. If interested in the digital atlas, have a look at here.

Client: Province of South Holland

Defacto heeft een uitbreiding gemaakt op de cultuurhistorische Atlas van de provincie Zuid-Holland. In de atlas is beeldbepalend erfgoed opgenomen: dit betreft een brede selectie van bijzondere gebouwen en plekken die symbool staan voor de geschiedenis van dorp, stad en streek. Het gaat hierbij niet alleen om de iconen die een beschermde status hebben, maar juist ook om (nog) onbeschermd erfgoed dat een bijzondere waarde kent als beeldmerk of identiteitsdrager.

Het onderzoek bestond uit zowel een expert judgement, als wel een bredere inventarisatie door middel van een enquête onder gemeenten, historische verenigingen en oudheidkamers. De atlas kent kaartlagen met verschillende thema’s waaronder sociale woningbouw onder architectuur, historische oriëntatiepunten en monumentale bebouwing langs historische vaarwegen. Daarnaast zijn er thematische verhaallijnen opgenomen met daarbij steeds de belangrijkste gebouwde iconen van de provincie op het gebied van water, handel & economie, architectuurhistorie, (militaire)verdediging, bestuur, landbouw en stedelijke ontwikkeling.

De verschillende kaartlagen zijn opgenomen in een rapportage en ook gedigitaliseerd zodat deze regelmatig kunnen worden aangevuld. Benieuwd naar de digitale kaartenatlas, kijk dan hier.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

  • Share:

Fill the form below in order to access the PDF:

    Fill the form below in order to access the PDF: